BIODOM displejs

_P5D5 _BURN _____' _b49° _r41° _105°
Saturs:

Pogu apraksts

ON/OFF poga

Nospiediet un paturiet pogu 1 sekundi, lai ieslēgtu/izslēgtu katlu.

Īsa nospiešana – atgriezties uz galveno ekrānu.

MENU poga

Uz galvena ekrana īsie nospiedumi cikliski parāda pamata parametru stavokli.

Nospežot un paturot divas sekundes, atvērsies apakšizvelene.

"-"/"+" pogas

Navigācijas un parametru izmaiņas pogas. Pamatekrānā maina katla jaudas ierobežojumu no 1 līdz 5 (P5D5).

Informācija uz displeja

Aprīkojuma statusa indikatori

_____'
______
Dozēšanas operāciju indikators

Notiek granulu padeve deglī.

______
'_____
Aizdedzes sveces darba indikators

Notiek gaisa uzsilde granulu aizdedzei deglī.

______
_____'
Sukņa darba indikators

Strādā suknis. Notiek siltumnesēja padeve no katla.

Informatīvie paziņojumi

_OFF__
_19:14_
OFF
19:14

Katls ir izslēgts vai gaidīšanas režīmā.

19:14 – tekošais laiks.

_OFF_
_11:31_
OFF
11:31

Katls ir gaidīšanas režīmā, bez tam ir aktīvs darba režīms pēc laika saraksta. Katls automātiski sāks darbu saskaņā ar ieprogramēto laika sarakstu.

11:31 – tekošais laiks.

_TEST_
_FIRE_
Test
Fire

Liesmas esamības kurtuvē pārbaudes procedūra.

_HEAT'
'_UP__
Heat
Up

Siltumnesēja uzsildes katlā procedūras sākums.

_FUEL_
'IGNI_
Fuel
Ignition

Granulu aizdedzes procedūra.

_IGNI'
'TST__
Ignition
Test

Aizdedzes veiksmīguma pārbaudes procedūra.

_BURN'
_b25°_
BURN
boiler water t° — 25°C

Granulu degšanas stadija.

Siltumnesēja temperatūra katlā — 25°C.

_P3D5'
__89°_
Power 3 of Desired 5
Flue gases t° — 89°C

Katls strādā uz 3. jaudas pakāpēs no 5.

Dūmgāžu temperatūra — 89°C.

_rEGU'
__H2O'
Regulation
H2O temperature

Siltumnesēja temperatūras regulēšana, modulējot katla jaudu.

_COOL_
_FLUI_
Cool
Fluid

Siltumnesējs katlā sasniedza uzdoto temperatūru, katls pārgāja darba režīmā bez sasiluma. Katls automātiski atjaunos sasilumu, kad siltumnesēja temperatūra pazemināsies.

_COOL_
_205°_
Cool
205°C

Katls pārgāja darba režīmā bez sasiluma.

Temperatūra kurtuvē — 205°C.

_CLN_
_FIRE_
Clean
Firebox

Degļa tīrīšanas procedūra. Ventilators izpūš no degļa pelnus. Šī procedūra automātiski notiek ik pēc 20-60 minūtēm atkarībā no attecīga parametra uzstadījuma.

_FIRE_
_STOP_
Fire
Stop

Degšanas procesa un katla darba apturēšana.

Trauksmes paziņojumi

_ALAR_
_FIRE_
Alarm
Fire

Aizdedzes procedūra neizdevās.

_ALAR_
_PEL__
Alarm
Pellets

Nepietiek granulas degšanas procesam.

_ALAR_
_STB__
Alarm
STB

Nostrādāja drošības termostats.

_ALAR_
_PRES_
Alarm
Presostat

Nostrādāja kurtuves spiedena kontroles releja.

_ALAR_
_AIR_
Alarm
Air Flow Sensor

Gaisa patēriņa devēja kļūda.

_ALAR_
_TC1__
Alarm
Thermocouple 1

Dūmgāžu temperatūras kontroles devēja kļūda.

_ALAR_
_TCh_
Alarm
Thermocouple in the Chamber

Kurtuves temperatūras kontroles devēja kļūda.

_ALAR_
_NTC_
Alarm
NTC

Siltumnesēja temperatūras kontroles devēja kļūda.

_ALAR_
_DRTY_
Alarm
Dirty

Nav iespējams nodrošināt nepieciešamu gaisa straumi optimālai kurināmā degšanai. Parasti ziņojums liecina par degļa un kurtuves tīrīšanas nepieciešamību.

_ALAR_
_GASS_
Alarm
Flue Gases temperature

Dūmgāžu temperatūra ir pārāk augsta.

Sistēminformācija

_TH20_
__64°_
t° H2O
64°C

Siltumnesēja temperatūra katlā — 64°C.

_TAIR_
__25°_
t° Air
25°C

Gaisa temperatūra telpā — 25°C.

_rH20_
__57°_
Return water t° H2O
57°C

Siltumnesēja atpakaļgaitas temperatūra — 57°С, dati no papildu sensora.
BD27c5 katlam — siltumnesēja temperatūra hidrauliskajā atdalītājā.

_TFLU_
__85°_
t° Flue Gases
85°C

Dūmgāžu temperatūra — 85°С.

_TCHB_
_600_
t° Combustion Сhamber
600°C

Temperatūra kurtuvē — 600°С.

_FLoW_
_150__
Flow
15.0 kg/H

Gaisa patēriņa devēja rādījums — 15 kg/stundā.

_UPRS_
_0141_
Underpressure
14.1 Pa

Paretinājums kurtuvē — 14.1 Pa.

_SPc1_
_0000_
Speed counter 1
0000

Netiek izmantots.

_FAN1_
_160__
Fan 1
160 V

Ventilatora Nr.1 rādītājs.

_FAN2_
_132__
Fan 2
132 V

Ventilatora Nr.2 rādītājs.

_FED1_
__16__
Feeder 1
16 %

Granulu padošanas gliemežtransportiera darba rādītājs.

_FED2_
______
Feeder 2

Pelnu likvidēšanas gliemežtransportiera darba rādītājs.

_STB__
_YES__
STB Status
Yes

Drošibas termostata stāvoklis.
Yes — Siltumnesēja temperatūra normas robežās,
No — Siltumnesēja temperatūra pārsniegta.

_UPRS_
_YES__
Underpressure Status
Yes

Paretinājuma kontroles relejas stāvoklis.
Yes — paretinājums normā,
No — nenormāls paretinājums.

_DIN1_
__OPN__
Digital Input 1
Opened

D1 ieejas stāvoklis.

_DIN2_
__OPN__
Digital Input 2
Opened

D2 ieejas stāvoklis.

_DIN3_
_CLSD_
Digital Input 3
Closed

D3 ieejas stāvoklis.

_SPIN_
__OPN_
Speed Sensor Input
Open

SP ieejas stāvoklis.

_SER_
__00__
Service
0

Nedēļu skaits pēc pēdējās apkopes.

_SFTR_
_0034_
Software
34

Programmaparatūras tips.

_Fuel_
_000__
Fuel level
0

Granulu līmenis bunkurā.

Uzstādījumi

Pamata uzstādījumi

Īsais spiediens uz Menu pogas — pāreja pie nākoša parametra. Parametru maiņa notiek ar "-"/"+" pogu palīdzību.
_SET__
__70°_
Setpoint
70°C

Vēlamās siltumnesēja temperatūras uzstādīšana.

_CLEN_
__60__
Cleaning interval
60 minutes

Degļa automātiskās attīrīšanas intervāls — 60 minūtes.

_THER_
__01__
Thermostat mode
01

Optimalais katla darba režīms atkarībā no ārēja termostata esamības:

00 — ja katla darbu regulē istabas termostats.
01 — ja katls strādā bez istabas termostata.
02 — ja katla darbu regulē siltuma akumulātora termostats.

Katla programēšana darbam pēc laika saraksta

Nepiecešama parametra izvēle notiek ar "-"/"+" pogu palīdzību. Lai izmainītu parametra vērtību nospiediet Menu pogu. Mainamais parametrs sāks mirgot. Tas nozīmē ka tagad parametru var mainīt ar "-"/"+" pogām.

Ieslēgšana/izslēgšana, laika uzstādīšana

_CLOC_
_11:31_
Clock
11:31
Tekošā laika uzstādīšana.

_DAY__
__3___
Day
3

Tekošās nedēļas dienas uzstādīšana.

1 — pirmdiena,
2 — otrdiena,
...
7 — svētdiena.

_TEN__
__ON__
Timer Enable
On

Laika saraksta ieslēgšana/atslēgšana.
ON — ieslēgts,
OFF — izslēgts.

Laika saraksta programēšana

Kontrolieris ļauj ieprogramēt sešus vienas diennakts dažādus laika periodus ar dažādu nepieciešamo temperatūru. Katrai nedēļas dienai ir iespējams izvēlēties un uzstādīt līdz trīm no tiem sešiem ieprogramētiem laika periodiem. Zemāk ir redzāms piemērs 4. programmas uzstādīšanai, kā pirmdienas otrais (no trim) uzdevums.
_P4_A_
__5:30_
Program 4 Activation Time
5:30

Programmas Nr. 4. izpildes sākuma laiks.

_P4_d_
__7:00_
Program 4 Deactivation Time
7:00

Programmas Nr. 4. izpildes beigas laiks.

_P4t°_
_70°__
Program 4 t°
70°C

Programmai Nr. 4. izvēlēta temperatūra.

_DAY1_
_t2P4_
Day 1
Task 2: execute Program 4

Pirmdienas otrajam uzdevumam tika izvēlēta programma Nr. 4.